Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
UAE Armenians
History Map Events Calendar News Commentaries School Forum Other Forums Azad-Hye Group Parev Emirates Badouhan Emirates Embassy Citizenship Russian  
 

List of events in the Armenian Community in 2010 Thursday, January 06, 2011
December 2010's Events
See complete list of events for the whole year of 2010 here.

Kevork Madarian in Dubai Thursday, January 06, 2011

Kevork Madarian

Kevork Madarian lives in Beirut, Lebanon. He performs in social gatherings. He visited UAE in 2010 and performed on the New Year Eve in Dubai at the Armenian Community event.

Click to hear four of his songs:

Kisher e kisher

Գիշեր է գիշեր

Ankin yeghpayr

Անգին եղբայր

Akh yeraz er

Ա՜խ երազ էր

Sona jan

Սօնա ջան

 


Seven Armenian artists participate in the Sharjah Biennial 2011 Tuesday, January 04, 2011

Sharjah Biennial 2011Sharjah Art Foundation prepares for the Sharjah Biennial 2011.

The Sharjah Art Foundation announced 119 artists and participants from 36 countries across the globe to partake in Plot for a Biennial, the 10th edition of the acclaimed Sharjah Biennial, 16 March - 16 May 2011.

"Plot for a Biennial" is the title for the 10th Sharjah Biennial, which opens on 16 March 2011. Curated by Suzanne Cotter and Rasha Salti and Associate Curator Haig Aivazian, the Biennial will present new and specially commissioned works by contemporary artists, filmmakers, writers and performers from across the region and internationally.

Sharjah Art Foundation President H.H. Sheikha Hoor Al Qasimi stated, "With Sharjah Biennial 10 we celebrate twenty years of supporting the production and presentation of art in the region."

Jack Persekian, Director of the Sharjah Art Foundation, added, "This edition of the Biennial not only engages with the fabric of the city of Sharjah, but will also explore the broader historical, political and aesthetic terrain that underpins this year's Plot for a Biennial. While the scope of the Biennial has grown and developed over the years, its work remains at the heart of the Sharjah Art Foundation's mission, initiatives and programs."

The following Armenian artists from Armenia, Lebanon and elsewhere will participate in this year's Biennial: Vartan Avakian, Nigol Bezjian, Anna Boghiguian, Raffie Davtian, Angela Harutyunyan, Melik Ohanian and Hrair Sarkissian.


Violinist Karmen Tosunyan in Abu Dhabi as part of the World Orchestra of Peace Tuesday, January 04, 2011

Karmen TosunyanThe World Orchestra for Peace (WOP) will inaugurate on 04 January 2011 the Abu Dhabi Festival under the direction of maestro Valery Gergiev.

The event will take place in the Emirates Palace. This is the first performance of WOP (founded in 1995 by Sir Georg Solti) in any Arab country. For this concert there will be 76 musicians, representing 62 orchestras from 30 countries.

From Armenia Karmen Tosunyan of the Armenian Philharmonic Orchestra will participate as "second violin".

Website: http://www.worldorchestraforpeace.com/


Farewell reception in honor of Archbishop Goriun Babian Thursday, December 30, 2010

Archbishop Goriun BabianFarewell reception is organized on 10 January 2010, in Bustan Rotana Hotel, at 08:30pm in honour of Archbishop Goriun Babian, Catholicosal Vicar at the Prelacy of Kuwait and Arabian Gulf countries, who has been serving the community since 2003. Archbishop is retiring into the Antelias brotherhood and will dedicate his time to academic and scientific work. 

Photo: Archbishop Goriun Babian attends the opening ceremony of the new premises of the Embassy of Armenia in Abu Dhabi and blesses the flag (December 2007).


Ողջերթի ընթրիք ի պատիւ Գերշ. Տէր Կորիւն Արք. Պապեանին

Քուէյթի եւ Արաբական Ծոցի երկիրներու Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ` Գերշ. Տէր Կորիւն Արք. Պապեան, Թեմական ԺԶ ժողովին պաշտօնապէս փոխանցած էր թէ համաձայն Վեհափառ Հայրապետի հաւանութեան ու իր փափաքին 2010 տարուան աւարտին պիտի դադրի Կաթողիկոսական Փոխանորդի հանգամանքէն:

Առ այդ, ի պատիւ Սրբազան հօր, Ազգային Վարչութիւնը ողջերթի երեկոյ պիտի կազմակերպէ Տուպայի Bustan Rotana պանդոկին մէջ Երկուշաբթի 10 Յունուար 2011 երեկոյեան ժամը 8:30-ին:

Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին ներկայ գտնուիլ Սրբազան հօր ողջերթին բարի երթ մաղթելու, թող բարեհաճին կապ հաստատել համալիրի գրասենեակ` ամէն օր ժամը 8:00-13:00 եւ ժամը 16:00-19:00, հեռ. 06-5660320 ամենաուշը մինչեւ Չորեքշաբթի 5 Յունուար 2011:

Մասնակցութեան սակ` իւրաքանչիւր անձի համար, 200 Տիրհամ:

16 տարեկանէն վար փոքրերուն մուտքը արգիլուած է:

Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութեանց Ազգային վարչութիւն

Council's message in Armenian:


Message of the Council of the Armenian Community in the Northern Emirates Thursday, December 30, 2010

Dear Fellow Armenians,

This year is coming to an end. We will soon be celebrating the coming New Year and Christmas. With these thoughts in mind, on behalf of Archbishop Goriun Babian (Catholicosal Vicar of Kuwait and Arabian Gulf Armenians), Father Aram Deyirmendjian (Parish priest of the UAE Armenians), and all the Armenian Committees and Councils, we would like to convey you our best wishes for a healthy, prosperous and joyous New Year and present you greetings for a Merry Christmas.

Merry Christmas and Happy New Year. "Chrisdos Dzenav yev haydnetsav dzezi mezi mets avedis".


Սիրելի՛ հայորդիք,

Տարին իր մայրամուտի օրերը կ’ապրի եւ դարձեալ կը մօտենայ Ամանորը եւ Ս. Ծնունդը: Բոլորս ալ մեծ խանդավառութեամբ կը սպասենք վայելելու նոր տարուան քաղցր մթնոլորտը եւ Քրիստոսի Ս. Ծննդեան հրաշափառ աւետիսը, որ կը տարածուի ամէն տեղ եւ ամէն տուն նուէրներով, բարիքներով, աղօթքներով, բարեմաղթութիւններով եւ յիշատակներով:

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով յանուն Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեանի, Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արամ Քհնյ. Տէյիրմէնճեանի` ընդունեցէք մեր եւ Ազգային Ժողովականութեան ամենաջերմ զգացումները եւ սրտալից բարեմաղթութիւնները` առողջութեան, յաջողութեան եւ բարօր կեանքի:

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Ս. Ծնունդ: «Քրիստոս Ծնաւ Եւ Յայտնեցաւ Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս»:


Church timetable in January 2011 Thursday, December 30, 2010
New year Holy Mass: Saturday, 01 January 2011, at 12:00-14:00.
 
Christmas Eve evening service: Wednesday, 05 January 2011, at 19:30-20:30.
 
Christmas Holy Mass: Thursday, 06 January 2011, at 12:00-14:00.
 
Holy Mass: Firday, 21 January 2011, 11:30-13:30.
 
Morning services are available on Sundays (02, 09, 16, 23, 30 January 2011), at 09:00-09:45.
 
Venue: Armenian Church in Sharjah (see map in the Armenian Community page below).
 
Officiated by: Rev. Aram Deyirmendjian
 
Reference: Council of the Armenian Community in Northern Emirates and the Armenian Apostolic St. Gregory the Illuminator Church Council.
 

Gulizar Jonian responds to Nishan Basmajian’s comment Tuesday, December 28, 2010

"Well done Nishan, you have said it all! Hrach and your team members Norair & Sebouh, a big Thank You yet again for the multi-channel online radio that you introduced. It is true that the number of the supportive & appreciative people, acknowledging your selfless dedication to keep the torch burning will always be low, but remember … Quality is always above Quantity." Take care! Gulizar Jonian.

Azad-Hye comment: Thank you Gulizar for acknowledging our work. We believe that the majority of the Armenians (except those who are occupying seats in committees and councils for decades) appreciate any good work done for the benefit of the community and the Armenians in general. The National Council in Sharjah has the habit of reminding us the it is the official representation of all Armenians. However, according to our experience, it needs to act differently in order to claim that honor. For example, in 2010 alone we have sent to the National Council 3 official letters by registered courier, touching on Armenian topics, but the council chose to ignore them. It did not even acknowledge receiving them. If the Council claims that it represents all Armenians, it needs to act accordingly. Hope 2011 will bring some change in this ostrich mentality.


Armenian poetry, children and other specialized online radio channels Monday, December 27, 2010

For the first time in Armenian reality.

Azad-Hye launches new set of Armenian online radio channels.


Letter from Nishan Basmajian in which he expresses his happiness regarding the poetry channel and announces his addiction to it every night before going to bed. He also thanks the Azad-Hye radio team (Hrach Kalsahakian - Norair Kazandjian - Sebouh Armenagian) for their efforts and warns them that "the number of grateful individuals would be limited" (see below, followed by our comment).

Սիրելի Հրաչ,
 
Նախորդ գրութեանս մէջ կարծեմ յիշած էի որ Ազատ Հայ Րատիոյի ասմունքի նոր յայտագիրը «գտնուած գանձ» էր ինծի համար: Այժմ խոստովանիմ որ յայտագիրը ունկնդրելս, ամէն գիշեր, սկսաւ նմանիլ «խումար»ի: Չունկնդրած կարելի չէ անկողին երթալ: Թէ ինչ բառերով գովեմ ըրած գործդ՝ չեմ գիտեր : Մէկ բան լաւ իմացիր, որ երախտագէտներու թիւը շատ մեծ պիտի չըլլայ քու, Նորայրին ու Սեպուհին իրականացուցած այս մեծ գործին: Շատ մտահոգուելու բան չէ: Պատմութիւնը, սակայն, իր երախտագիտութիւնը պիտի չզլանայ արտայայտելու սրտցաւ հայերու ձեր  խմբակի այս մեծ գործին:
Անգամ մը եւս՝
Շնորհակալութիւն:
Նշան Պասմաճեան


 


Azad-Hye welcomes Rubina Kikshian in UAE Monday, December 27, 2010

Hello everyone,

First of all I wish to thank all the members who have Set up the Azad-Hye website so people like me can have access to Armenian no matter where they go. My question is whether there was a "Parev Emirates" held in 2010 and when would it be held in 2011 since personally I would love to meet other Armenians here. I'm Armenian coming form Iran and shall be staying for some time in UAE for occupational reasons.

Rubina Kikshian


Azad-Hye on Facebook Sunday, December 26, 2010

Letter to the parents from the Ohannesian Armenian School of Sharjah Sunday, December 26, 2010

Christmas in SharjahSummary: The letter informs that on 30th December 2010 Santa Claus would be visiting the school. Children, parents and teachers together will celebrate the new year. The letter also makes a general evaluation of the past 3 months, stating that the programs that the school management had in mind were 90% fulfilled. The percentage of absentees is within reasonable range, mainly due to understandable facts such as travel, health issues etc.

Photo: Christmas at Ohannesian Armenian Church of Sharjah in 2009.

Սիրելի Ծնողներ
Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Աշակերտութեան,

Մի քանի օրեր մնացին Կաղանդ Պապային՝.... հասնելու համար Շարժա:

Վարժարանի ուրախ աշակերտութիւնը աւելիով է  ուրախ, ոդովհետեւ ամսուն 30ի  երեկոյեան ժամը  6.30 էն սկսեալ  դպրոցի լրիւ աշակերտութիւնը, ուսուցիչներու հետ միատեղ, միասնաբար պիտի դիմաւորէ Կաղանդ Պապուկը: 

Ճիշդ երեք ամիս անցաւ 2010-2011 տարեշրջանի  սկիզբէն:

Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչական կազմ ուրախ ենք յայտնելու որ մեր ծրագիրները, թէեւ ոչ հարիւր տոկոսով, սակայն իննիսուն տոկոսով կարողացած ենք գործի վերածել, շնորհիւ հոգատար հոգաբարձական կազմին եւ գործակցող ծնողներու: Ներկայութեանց տոկոսը գոհացուցիչ է սակայն ոչ բաւարար:

Բացակայութիւնները քմահաճ պատճառներ չունին իրենց ետին.անոնք արդիւնք են հիւանդութեանց, քննութեանց եւ ճամբորդութեանց, որոնք որպէս պատճառ հասկնալի են եւ ընդունելի:

Դպրոցը փակ պիտի մնայ Դեկտեմբերի 31ին եւ պիտի վերաբացուի Յունուարի 7ին:

Եկէք միասին՝  Ծնողք – Հոգաբարձութիւն – Տնօրէնութիւն - Ուսոցչական Կազմ - Աշակերտութիւն  նոր թափով վերսկսինք մեր սրբազան գործին ի նպաստ մեր զաւակներուն հայեցի դաստիարակութեան եւ մեր գործակցութեամբ՝ 2011 տարին դարձընենք օրինակելի:

Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան լաւագոյն բարեմաղթութիւններով`

Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի
Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչական Կազմ
26 Դեկտեմբեր 2010


Meet UAE Armenians: Gayane Afrikian Saturday, December 25, 2010

Gayane Afrikian

Gayane AfrikianDirector, Dubai Competitiveness Centre

Ms. Gayane Afrikian is the Director of Dubai Competitiveness Centre within the Dubai Economic Council, where she works on research, assessment and policy recommendations towards enhancing Dubai's global competitiveness. The Mandate of DEC is to advice the government of Dubai on economic strategies and policies that promote constantly improved business environment, higher productivity, favorable investment climate and overall working towards enhancing Dubai's global competitiveness.

Gayane Afrikian has 20 years of experience in the international scene particularly in economic development strategies and international development. She has been an Executive Director of "Samruk-Kazyna" Sovereign Wealth Fund of the Government of Kazakhstan, where she was working towards diversifying the economy of Kazakhstan through joint government and private sector investments. Ms. Afrikian has also served as the CEO of the newly launched National Competitiveness Council of Armenia, a governmental arm working towards enhancing the global competitiveness of the country.

Ms. Afrikian is a graduate of the Harvard Kennedy School (MPA 2005), The London School of Economics and Political Science, LSE, ( MSc in Transitional Economies, 1996) and the Yerevan State University in Armenia (Ms in Journalism 1991). She has received several awards from Harvard University and other institutions for outstanding public service throughout her career in the international public service.


Mher Mkrtumyan: I believe that we can create together the Armenian miracle Friday, December 24, 2010

Mher MkrtumyanOn the occasion of the 19th Anniversary of the Independence of Armenia, Mr. Mher Mkrtumyan, First Secretary of the Embassy of the Republic of Armenia in Abu Dhabi, delivered a speech on 29th September 2010 in the Armenian Center in Sharjah, in the presence of HE Ambassador Vahagn Melikian, Father Aram Deyirmendjian, parish priest of UAE Armenians, members of the Diocesan and National Councils and compatriots. 

Mkrtumyan thanked the attendants for the unique opportunity to share with them his thoughts about the independence and wished to have an active dialogue after his speech.

Here are parts of the speech:

Read all


Senior web designer looking for job Thursday, December 09, 2010

UAE Armenian community member and senior UX UI web designer is looking for a job in a professional company to offer his professional experience and skills in visual field. His work experiences demonstrate ability to design and develop different elements such as websites (HTML, CSS, jQuery, Javascript) built on Web 2.0 and W3C standards, flash (Actionscript and XML integration) in addition to developing flash games. User experience (UX) and user interface (UI). Server scripting language such as PHP, ASP, JSP.

If you have suitable opening please send an email to post(at)azad-hye.net with "Job Ref 101" in the subject line.


Armenian Night (11 December 2010) Wednesday, December 08, 2010

Meeting and party at "The Sapphire", Century Village, Garhood, Dubai, from 08:30pm - 12:30am  

Location details: http://www.thesapphiredubai.com/
Map: http://www.thesapphiredubai.com/location-map/

Coordinator: You will be your own coordinator. You can alternatively contact Serine, Suzy and Socrates (all are in S, even the location is in S). 

Sapphire will have Armenian music during the event, including Armenian dance music inside the club. 

The Sapphire's telephone (useful for last minute directions, access and parking info): 04 2868520

The setting inside the place is not fixed so you will not be glued to your seat. 

Dinner choices for our participants:
Choice 1: Twenty percent off the bill for food items during the event.
Choice 2: Set menu for AED 120 net, which will include shared starters plate, NZ STONEGRILL Prime Ribeye 300 gm with choices of side dishes and sauce, unlimited non-alcoholic beverages and 2 selected alcoholic beverages 

Mr. Iunian of the Sapphire will take care of you.


Nishan Basmajian's viewpoint about Seropian's New Year incident Tuesday, December 07, 2010

Յարգելի Պրն Սերոբեան,

Ձեր ներկայացուցած հարցը ըստ էութեան ծանրակշիռ կը նկատուի, եթէ , անշուշտ , ձեր ըսածներուն մէջ  մանրամասնութիւններ չեն պակսիր , մանրամասնութիւններ՝ որոնք ստիպած ըլլան Ազգային Վարչութեան ատենապետ մը (այս պարագային անձին ով ըլլալը բնաւ կարեւոր չէ) այդպիսի  առիթով այդպիսի արտայայտութիւն ունենալ :

Պրն Սերոբեան, որպէս երկար տարիներու Ազգային Վարչութեանց անդամ, ատենապետ, իսկ այժմ դպրոցի տնօրէն, բայց յատկապէս  որպէս երկար տարիներ այստեղ կայք հաստատած հայորդի, նախ պիտի ձեր ներողամտութիւնը հայցեմ պատահած անախորժ դէպքին եւ վէճին համար, թէկուզ անոնք  պատահած ըլլան ասկէ տարի մը առաջ: Այսպիսի դէպք  խոտոր կը համեմատի մեր գաղութի ընդհանուր դրուածքին հետ: Այս գաղութին դրուածքը փոխ զիջողութեան, փոխադարձ յարգանքի, համերաշխութեան լուրջ հիմքեր ունի:

Լրիւ կարդալ (տես նաեւ Սերոբեանին գանգատի նամակը)


Comment on Azad-Hye's new multi-channel specialized radio Tuesday, December 07, 2010

Սիրելի Հրաչ, Կը շնորհաւորեմ քեզ ու բարձր կը գնահատեմ Ազատ հայ րատիօն իր ազգագրական, ժողովրդային, հայրենասիրական, հոգեւոր, էսթրատային, եւ այլ լեզու ճոխ  երգերով: Նորութիւն մըն է բանաստեղծութեանց ու ասմունքի բաժինը: Ինծի համար՝ «գտնուած գանձ»: Տեղեակ եմ որ այս ծրագրի յաջողութեան մէջ մեծ ներդրում ունին Նորայր Գազանճեանն ու Սեպուհ Արմենակեանը: Վստահ եմ որ գիշերներ լուսցուցած են այս երկու սրտցաւ հայորդիքը պատրաստելու համար այն, որ մենք կոճակի մէկ հարուածով կը ծառայեցնենք մեր քմահաճոյքին: Բարեհաճիր ընդունիլ խորին շնորհակալութիւններս հայ արուեստին հանդէպ ձեր ցուցաբերած յարգանքին համար: 

Անկեղծ բարեմաղթութիւններով՝ Նշան Պասմաճեան

Azad-Hye radio is accessabile with its 10+ channels here.


Seropian's experience at the Armenian new year event in Dubai Sunday, December 05, 2010

Ամանորի խրախճանքի մը առիթով՝ ծափահարութիւն

Գրեց՝ Սուր Պայքար Սերոբեան

Շարժայի եւ Հիւսիսային Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Տիար Մ. Պետիրեանին:

Արդեօ՞ք ամբողջականութեամբ ներկայացուցի ձեր տիտղոսը: Սոյն գրութեամբ կու գամ շնորհաւորելու ձեր Նոր Տարին, յուսալով, որ անոր ընթացքին ձեր թափած ճիքերը հայ գաղութէն ներս ըլլան իսկապէս անսակարկ եւ սրտաբուխ: Որովհետեւ վայել չէ հայ ղեկավարի մը, որուն այսօր, բազմացող գաղութ մը վստահուած է, ըլլալ այնքա՜ն հպարտ, որ չի կարենայ ընդունիլ դժգոհանք մը ու փարատել զայն:

Ընթերցողները հիմա հարց պիտի տան, թէ ի՞նչ է պատահածը: Սիրելինե՛ր, տարեգլուխէն երկու օրեր առաջ, ընտանիքիս հետ միասին, հիւրաբար գտնուեցանք Տուպայ: Ընկերս, իր յղի տիկինն ու տիկինս եւ ես, մեծ ոգեւորութեամբ փափաքեցանք նոր տարուայ առաջին պահերը անցնել հայկական շրջանակին մէջ, մասնակցելով Ինթերքոնթինենթալ (Intercontinental) պանդոկին մէջ կազմակերպուած հայկական ամանորի խրախճանքին:

Լրիւ կարդալ


UAE Armenian Forum on Facebook Sunday, December 05, 2010

UAE Armenian Forum was introduced as an interactive Facebook group with online chatting for all members. The group is a closed one (membership is by invitation). Members can leave their chat open throughout the day and read the comments and post their contributions at their own pace. They can also share postings and links.

More than 200 people joined the forum during the first 2-3 days (members should be Armenians from UAE). Conversations are interesting. Members can post questions about different things and expect answers from other members. Exchange of views is quite common and introduction to new friends is also possible.

We followed the conversations in one day and found more than 10 topics under discussion. For example, a contributor from Dubai accused the Council of the Armenian Community for being inactive. Specifically she wrote: "They do nothing for youth, and its like everything they do is to show off. Nothing is for our own good. Everyone Council member is afraid to take initiative and they lack the common will and courage to do anything substantial for us. It is getting pathetic".

The same problem exists in Abu Dhabi. A young contributor wrote: "The Armenian meetings, if any, are tailor-made for the needs of the adult population without paying any attention to the youth. The meetings take place once or twice annually in the same place, with the same people and with the same music. No effort is made to involve the youth. What I do not understand is that we have a well off community in the UAE that theoretically is capable of doing a lot. I do not understand what is missing. What the other communities have and we do not have? Yet our social and national life is miserable".  

The situation in Abu Dhabi Armenian community is very critical, but the people in charge prefer to hide the facts and play the ostrich policy. Many Armenians in Sharjah and Kuwait know about the gravity of the situation but they prefer to remain silent.

UAE Armenian Forum is available here (click to subscribe):Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.