Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
UAE Armenians
History Map Events Calendar News Commentaries School Forum Other Forums Azad-Hye Group Parev Emirates Badouhan Emirates Embassy Citizenship Russian  
 

Dubai: National Day celebration (28 May 2009) Saturday, May 09, 2009

The Council of the Armenian Community in Northern Emirates will celebrate the 28 May National Day event in Crowne Plaza hotel in Dubai on 28 May 2009, starting from 08:30pm.

Artist Makich (Mkrtich Mkrtchian) has been specially invited from Armenia on this occasion, accompanied by David Amalian.

Patrioritc and ARF songs will be performed, glorifying the Fedayin movement and the Republic of 1918-1920.  

Original announcement in PDF format in Armenian


Azad-Hye monthly gathering: May 2009 Friday, May 01, 2009
Parev Emirates
 
Azad-Hye monthly gathering: May 2009
 
Sezzam Restaurant in Kempinski MOEOur next meeting will take place on Wednesday 06 May 2009 in Sezzam Restaurant, Kempinski Hotel Mall of the Emirates, Dubai, at 09:00 pm (the Flame Alcoholic Section).

Located at the interconnection between the shopping mall, Ski Dubai and the Hotel, the restaurant has access from all three components in addition to main entrance right on Sheikh Zayed Road as a stand alone entity. The 900 seat restaurant features three cooking methods: flame, bake, and steam. It is open until until 11.30 pm.
 
We encourage you to provide us with info about places suitable for our gatherings.
 

When you are there ask for the Parev Emirates table.

Keep updated by visiting our website
Sezzam Restaurant's telephone
(useful for last minute directions, access and parking info):
04 3413600
You can use the Mall of Emirates parking lot or vallet parking at the Kempinski Hotel

Nishan Basmajian starts a new website in UAE Friday, May 01, 2009

Nshanag logoNishan Basmajian, a well-known community figure in the UAE, has started his own website under the name "nshanag" (dart board).

The website, which comes in the form of a blog, will be mainly in Armenian language and aims to be a "meeting point for intellectuals".

In his website, Basmajian plans to host different subjects, including articles on literature, art, education, religion, etc. Material about the Armenian reality would be posted as well. Read all


Nishan Basmajian lectures in Abu Dhabi Wednesday, April 22, 2009

On the occasion of the Armenian Genocide, Chairman of Hay Tad Committee Mr. Nishan Basmajian will deliver a lecture in Abu Dhabi, on 24th April 2009, at 07:00 pm in Crowne Plaza Hotel.


Շարժայի Հայկական Օհաննիսյան Վարժարանը Monday, April 20, 2009

Gulamirian at the School entranceԳրեց՝ Ջուլիետտա Գյուլամիրյան

Աշխարհի չորսդին ձևավորված հայկական գաղթօջախներից յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը, իր առանձնահատկությունները, որոնցով այն տարբերվում է մյուս գաղթօջախներից: Միաժամանակ բազմաթիվ գաղթօջախների համար կան ընդհանուր գծեր:

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժա քաղաքի հայկական գաղութը մյուս գաղութների հետ ունեցած ընդհանրություններով հանդերձ` ունի ինքնատիպ առանձնահատկություններ: Դրանք պայմանավորված են ոչ միայն այդ համայնքի համեմատաբար երիտասարդությամբ, այլև ձևավորման գործընթացի ինքնատիպությամբ: Միանգամից նշենք, որ առաջին և ընդգծված ընդհանրությունն այլ գաղութների հետ այն է, որ ինչպես ամենուր, այնպես էլ այստեղ, իրար գլխի հավաքված մի խումբ հայրենասեր մարդիկ առաջին հերթին հիմնել են դպրոց. կրկնվել է ավազի վրա հայ մանուկներին գրաճանաչ դարձնելու աշխարհասփյուռ պատմությունը: Բավական է ասել, որ ընդամենը 30 տարվա պատմություն ունեցող Շարժա քաղաքի հայկական մեկօրյա (շաբաթ օր) դպրոցն ունի երեսունամյա պատմություն` իր ավանդույթներով, սովորություններով, կրթության ինքնատիպ բովանդակությամբ ու խնդիրներով: Լրիւ


Dr. Armen Papazian appointed as Head of Islamic Finance at UBS Monday, April 20, 2009

Dr. Armen PapazianUBS has appointed Dr. Armen Papazian as Head of Islamic Finance based in the firm's branch at the Dubai International Financial Centre.

Prior to this, as Senior Vice President for Innovation and Development at Nasdac Dubai, Dr. Papazian led the market development efforts of the exchange.

Dr. Papazian earned his PhD at Cambridge, UK, specializing in Financial Economics.


Jivan Gasparyan interviewed by Abu Dhabi daily Saturday, April 18, 2009

Jivan Gasparyan will soon play in Abu Dhabi as part of WOMAD. See more details about the schedule here.

In an interview with Abu Dhabi English daily "The National", Gasparyan says:

"I love Armenia, it’s my home. I am always happy to be there. I never left it forever. There were hard times for the Armenian people. I like to travel, and I have concerts in Europe and in the USA almost every other month but I always come back home".

Read the whole interview here.

Click to listen to Jivan Gasparyan's music


Armenian citizenship granted for applicant from UAE Friday, April 17, 2009

For the first time a Diaspora Armenian who applied last autumn in the Republic of Armenia Embassy in Abu Dhabi was granted citizenship according to an order signed by President Serzh Sargsyan. 

In the coming months other applicants are in the waiting list for full Armenian citizenship. 

The process of granting citizenship for Diaspora Armenians takes several months (up to one year) and the post-granting formalities (including oath ceremony) may take several weeks.


NOT SO CASUAL (ՈՉ ԱՅՆՔԱՆ ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ): Azad-Hye monthly edition Friday, April 17, 2009

Azad-Hye has started a monthly relaxed (cool) edition called “Not so casual" (Ոչ Այնքան Հարեւանցի), where community and pan-Armenian subjects would be presented in laid-back style and humor.

The aim is to create a sort of casual and free to say atmosphere, where facts would be highlighted in a somehow exagerrated or poignant way.

Click the banner below to read the April 2009 issue. The language used is Western Armenian.

 


Sharjah: Genocide Commemoration (23 and 24 April 2009) Friday, April 17, 2009

23 April 2009

Place: Armenian Church in Sharjah

Time: 08:30pm

A lecture about the Genocide by Bedros Bedrejikian, followed by "Screamers" documentary movie.

Placing of wreath and candles at the memorial cross (khachkar) in the church yard.

24 April 2009

Place: Armenian Church in Sharjah

At 02:00pm Holy Mass and requiem in memory of the Armenian martyrs.

At 04:30 display of "The Lark Farm" movie, in the Community  Hall, followed by discussion. 

See also events on 23 April 2009

Announcement in Armenian (PDF format, 1 page)


Sharjah: Members of committees appointed by the National Council Friday, April 17, 2009

The Council of the Armenian Community in the Northern Emirates has appointed the following members as part of the Cultural, Ladies and Church Committees for the coming two years (2009-2011)

Cultural Committee (also known as Arts Committee):
Mrs. Muriel Keusseyan
Mrs. Arpy Tutunjian
Mrs. Alin Balian
Mrs. Salpi Apelian
Mrs. SoniaTeperdjian
Miss Betty Habibian
Miss Niry Missirian
Mr. Berj Tosounian
Mr. Norair Kazanjian
Council's representative: Mrs. Sonia Ayvazian

Ladies Committee: 
Mrs. Ofig Tahmasian
Mrs. Zepure Bedirian
Mrs. Nancy Joukjoukian
Mrs. Talin Bedrossian
Mrs. Shoghig Bezdigian
Mrs. Vartoug Karagoulleian
Mrs. Sossy Mechedjian
Mrs. Dzaghig Berberian
Mrs. Sevan Daghlian
Council's representative: Mrs. Nirva Nerguizian

St. Gregory the Illuminator Armenian Church Committee: 
Mr. Vicken Kelendjian
Mr. Mardiros Kasbarian
Mr. Hratch Manjikian
Mr. Raffi Baghdoud
Mr. Sako Haroutiounian
Mr. Sebouh Segian
Mr. Kegham Bedourian
Council's Representative: Mr. Khajag Hovsepian

The School's Board of Trustees remains the same. The new Board will be assigned after the end of the academic year 2008-2009. Council's representative in the Board of Trustees: Mr. Hagop Joukjoukian.

Original announcements (PDF format, Armenian and English languages, 3 pages)


Lenten event in Abu Dhabi 2009 Wednesday, April 15, 2009

Students saying poems dedicated to mothersThis year the Lenten (Michink) event in Abu Dhabi was celebrated on Friday 20th March 2009 in the Millennium Hotel (Marakech Restaurant) in Abu  Dhabi, with interesting program and surprises. 

The Principal of the Armenian Community School of Abu Dhabi Gulizar Jonian took care of the details of this event, which attracted about 100 people.

The event was an opportunity to mark the Middle Eastern Mothers' Day (which is celebrated in Arab countries on the 21st March).
 
Jonian welcomed the participants and said that this event was thought to be an ideal way to bring students, their families and friends of the school together and celebrate an Armenian event like “one big family”. Read more and see additional photos


Abu Dhabi Armenians: Antranig Hajibalian, 35 years service to the Armenian Church and community Monday, April 13, 2009

From left to right: Father Aram Deyirmendjian, Senior Deacon Antranig Hajibalian and Archbishop Goriun Babian. Friday 09 January 2009 was a day to remember in Abu Dhabi. The tiny Armenian Community in the captial of the United Arab Emirates, marked the 35th anniversary of Antranig Hajibalian's devotion to the community and church life.

The ceremony took place in the Saint Nicholas Greek Orthodox Church in Abu Dhabi, in the presence of more than 70 persons.

Father Aram Deyirmendjian, the parish priest of the UAE Armenians, read the letter of appreciation signed by Archbishop Goriun Babian. In his letter, the Catholicosal Vicar of Kuwait and Gulf countries, expressed his gratitude to Antranig Hajibalian, on behalf of the believers and the national authorities, for his role in keeping the Armenian religious and national traditions alive in Abu Dhabi and serving with devotion through many years. The Archbishop expressed his firm belief that Hajibalian will continue serving the Church. He praised his spirit of dedicatoin and voluntary work, considering him as a valued example for Diaspora Armenians. Read more 


Armenian Easter party in UAE desert (11 April 2009) Sunday, April 12, 2009
This year’s “Havguetakhagh” (Հաւկթախաղ) was held in the desert on Saturday 11th April 2009. A special program with surprises and entertainment was organized, including dune riding. 4 wheel drive cars took the participants to a desert camp, which was exclusively reserved for the use of the Armenian Community.

Photos by Serine Gharibian


Searching for relatives: Tcheblakian family roots Sunday, April 05, 2009

I am looking to get in contact with Dikran Tcheblakian, because my grandmother is of Tcheblakian family of Kirason. She had two brothers, Dikran and Ghazaros.

V. Karaguezian

Those who have any clue can post their comment here.


Jivan Gasparyan in Abu Dhabi Sunday, April 05, 2009
Jivan GasparyanWOMAD Abu Dhabi (23-25 April 2009)

WOMAD stands for World of Music, Arts and Dance and gives its name to the internationally established WOMAD Festival.

WOMAD has been to many places in the world, but this will be the first event in the Middle East.

On Thursday 23rd, Friday 24th and Saturday 25th April 2009, from 7pm onwards the Corniche, a beautiful beach in Abu Dhabi, will be the stomping ground of the free festival. Artists will be performing to an international audience throughout the night.

Jivan Gasparyan will be performing in the South Stage of the Abu Dhabi Corniche on 23 April 2009, on the first day of the WOMAD festival.

Listen to 3 soundtracks by Jivan Gasparyan


Sharjah: New council for the period 2009-2011 Friday, April 03, 2009

The Kuwait and Arabian Gulf Countries 15th Diocesan Meeting took place on the 25th and 26th of March 2009 in the Pierre Keusseyan Community hall in Sharjah.

For the Northern Emirates seven Council members were appointed for a period of two years.

The new Council members held their first meeting on 30th of March 2009 and elected their board as follows:

Moushegh Bedirian, Chairman
Nirva Nerguizian,
Vice-Chairman
Khachig Saba, Secretary
Bob Parseghian, Treasurer
Sonia Aivazian, Advisor
Hagop Joukjoukian, Advisor
Khajag Hovsepian, Advisor

Original announcement (Armenian and English, 1 page, PDF format)

Press release about the Legislative Council (Թեմական) meeting 25-26 March 2009 (Armenian, 2 pages, PDF format)


Sharjah: Easter party In desert (11 April 2009) Friday, April 03, 2009

This year’s “Havguetakhagh” (Հաւկթախաղ) will be held in the desert on Saturday 11th April 2009.

A special program with surprises and entertainment has been organized.

1. A “Fun Drive” will start at 3:00 pm for those who wish to participate to the dune riding with their own 4 wheel drive cars.

2. The remaining participants will meet at 6:00 pm at a designated parking lot (meeting point) where 4 wheel drive cars will be at their disposal to take them to the desert camp. Location maps for the meeting point will be sent to you with next announcement.

3. At a second stage, all interested parties will be given the opportunity to go to a dune ride in the desert with professional drivers in their 4 wheel drive cars.

4. The desert camp with all its facilities will be exclusively reserved for the use of our community.

Participation tickets:
AED 150 only for adults
AED 75 only for children (under 12 years)

Participation fees Include buffet dinner and soft drinks

Further information will follow in due course.

Interested parties are kindly requested to contact the church’s office at Tel: 06-5660320 from 8:00 am to 1:00 pm and 4:00 to 7:00 pm, latest 8th April 2009.

Council of the Armenian Community In the Northern Emirates

Original announcement (Armenian and English, 2 pages, PDF format)


Abu Dhabi: Easter Party (11 April 2009) Friday, April 03, 2009

On Saturday 11th April 2009, Grand Ballroom, Millennium Hotel, Abu Dhabi. 
 
Starting from 9:00 p.m.

Tickets will be sold at the entrance:
AED 150 per person
AED 75 from 6 to 16 years old
Free for children under six

Original Announcement (Armenian and English, 1 page, PDF format)


Savina Yannatou and Primavera en Salonico in Abu Dhabi (09 April 2009) Friday, April 03, 2009

Continuing the season of World Music concerts, the Cultural Foundation in Abu Dhabi presents Savina Yannatou and Primavera en Salonico, one of the best known and most loved musical ensembles of Greece.

Savina Yannatou is widely considered an exceptional vocalist and has graced the stage of many international festivals, including WOMAD.

Based on traditional material - mainly from the Mediterranean Area - Savina Yannatou and the group Primavera en Salonico offer an open sound without borders, insisting on acoustic instruments, half of which have their origin in the East.

With a background that combines classical  and "authentic" traditional music with improvised music and jazz, they connect the modal music of the East with the equivalent music of Western Europe, music of the Middle Ages and the popular polyphonies of the Mediterranean.

Beginning from the melismatic riches of Eastern Maqam and the charming irregular rhythms of the Orient, the Cultural Foundation invites you to explore the territory of Western free improvisation and modern jazz.

Thursday, 09 April 2009, 8:30 pm
Al Dhafra Auditorium, The Cultural Foundation, Abu Dhabi

Website: www.savinayannatou.com

Click below to listen to Savina Yannatou singing popular Armenian song "Sareri hovin mernem" from her album "Songs of an other" (2007).

http://www.azad-hye.net/media/m1/savina-yannatou.gif

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.