Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Armenian-Azeri Relations > On national tolerance and Azerbaijani films

Ara Papian

 

By Ara Papian*

I am among those who joined the Facebook group against the showing of Azerbaijani films in Armenia recently. Am I really that narrow-minded of a patriot that I would go against cultural interactions? Not at all. A few years ago when – as always, with foreign financing – a survey was being undertaken among Armenian social and political circles on the future of Armenia-Turkey and Armenia-Azerbaijan relations, I myself proposed establishing and developing mutual cultural ties.

What has changed now, for me to be against such a thing? A very important factor. Justice has been violated, that is, the principle of reciprocity has been broken. If there is an intention of showcasing Azerbaijani films in Yerevan, apparently with American money, then a similar event must be organised in Baku as well, that is, a screening of Armenian films. If that is not taking place, then an incorrect message is being broadcast to the entire world; people would think that there is a need of encouraging tolerance only among Armenians.

I cannot claim that we are a tolerant society in the Western sense. Without a doubt, we ourselves have a lack of tolerance with regards to certain minorities even in our own society. We have yet a long way to go. However, the level of tolerance in Armenian society is quite a few rungs higher than the tolerance of Azerbaijani society. And this refers not only to interactions between our peoples.

The principle of reciprocity is a most important principle in inter-state relations. Its preservation is imperative. When it comes to international relations, any unjust compromise in our region is perceived as a sign of weakness and could lead to very dangerous consequences indeed.

One must not forget that the latest Azerbaijani film viewed by our society starred a citizen of the Republic of Armenia, Manvel Saribekyan.

*Head, “Modus Vivendi” Center
12 November 2010

See also:
www.tert.am/en/news/2010/11/13/papyan
www.lragir.am/engsrc/society19754.html


Ani Avetyan agrees with Ara Papian and underlines that any compromise in this regards could be seen as a sign of weakness in the region with very dire consequences.

Ազգային հանդուրժողականության և ադրբեջանական ֆիլմերի մասին

Անի Ավետյան

Ազատ-Հայ կայքին հատուկ

Մեջբերում «Մոդուս վիվենդի» կենտրոնի ղեկավար, Կանադայում ՀՀ նախկին դեսպան Արա Պապյանի հոդվածից. «Ես մեկն եմ այն մարդկանցից, որ Facebook-ի վրա միացել է ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրությանն ընդդիմացող նախաձեռնությանը: Դեռևս երկու-երեք տարի առաջ, երբ հայ քաղաքական և հասարակական գործիչների շրջանում, ինչպես միշտ օտարերկրյա ֆինանսավորմամբ, հարցախույզ էր անցկացվում հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ապագայի շուրջ, ինքս եմ առաջարկել նախաձեռնել, ապա ընդլայնել փոխադարձ մշակութային կապերը»:

Ինչ է փոխվել երկու- երեք տարում: Հոդվածագիրն ընդգծում է. շատ կարևոր բան և ավելացնում. ոտնահարվել է արդարությունը, այսինքն` խախտվել է փոխադարձության սկզբունքը:

Պարզաբանում. Նպատակ կա Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի դիտում անցկացնել: Կարող էինք ենթադրել, թե հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն էլ Բաքվում կլինի: Բայց այս համատեքստում ոչինչ չի արվում: Մեջբերում նույն հոդվածից. «Ամբողջ աշխարհին սխալ ուղերձ է հղվում` մարդիկ մտածում են, որ միայն հայերի մեջ հանդուրժողականություն սերմանելու կարիք կա»:

Հոդվածագիրը նաև նկատում է. «Անտարակույս մենք հանդուրժողականության պակաս ունենք, սակայն հայ հասարակության հանդուրժողականության մակարդակը մի քանի գլուխ բարձր է ադրբեջանական հասարակության հանդուրժողականությունից: Եվ սա վերաբերում է ոչ միայն ազգամիջյան հարաբերություններին»:

Այստեղ թույլ տվեք հիշել նույն ադրբեջանական հասարակության ղեկավար Ալիևին ու նրա հայտարարությունները, ապա համաձայնելով հոդվածագրի հետ և ոչ միայն, ընդգծել. Փոխադարձության սկզբունք. միջպետական հարաբերություններում միակողմանի որևէ չարդարացված զիջում մեր տարածաշրջանում ընկալվում է որպես թուլության նշան և հղի է խիստ վտանգավոր հետևանքներով:

Փոխադարձ հանդուրժողականություն ակնկալելով:


Added: Saturday, November 13, 2010
Hits: 3963
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.