Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Public affairs > Կարեւոր եւ Անտարբեր Ազգայիններ

Sebouh Armenagian

Գրեց՝ Սեպուհ Արմենակեան

Ամանորի եւ Ս. Ծննունդի առիթով այցելեցի բարեկամներուս եւ ծանօթներուս փոխանցելու համար նոր տարուայ լաւագոյն մաղթանքներս։ Ինչպէս եւ միշտ խօսակցութեան նիւթն էր ճամբաներու եռուզեռը, կեանքի ու պարահանդէսի մուտքի տոմսի սղութիւնը եւայլն։

Այս այցելութիւններէն մէկուն ընթացքին հիւրասիրող անձը սկսաւ անդրադառնալ ազգային զանազան մտահոգութիւններու շուրջ եւ որպէսզի այս կամ այն գործօն ազգային անձերուն նկատմամբ բամբասած չըլլար օգտագործեց զանազան ածականներ ։

Օրինակ՝ Ազգապետ, Ալի Մամա, Ալի Պապա, Աղբարիկ, Ազատ-Հայ, Ազգային Բարերար, Ազիզ, Գործիք, Թափէ Նետէ,Նախկին Նախագահ, Ճօքէր, Վարչապետ, Ստալին, Մատըր Թերէզա, Սարքոզի, Ճշմարտախօս, Աքլոր, Թէնճէրէ, Կաբախ, Տիար, Թագուհի, Իշխան, Պարպի, Ֆուլլա, Բլէյպօյ, Սէքսի, Բուրվառճի,Քաբթէն, Զանգակ, Բանատօլ, Տըրդի, Սառնարան, Գանձապահ, Որսորդ, ԲիՎիՍի, Երգիչ, Քօնդօլիզա Ռայս, Քօբիճի, Ֆետայի եւայլն

Խօսակցութեան ընթացքին յանկարծ ընդմիջեց անձ մը ու հարցուց թէ ի՞նչ պէտք է անուանել այն անհատները որոնք նշանակուած են զանազան մարմիններու կամ յանձնախումբերու մէջ եւ չեն աշխատիր եւ անտարբեր են ազգային կեանքէն ։

Սենեակին մէկ անկիւնէն անձ մը բացագանչեց՝

Տէքօր


Added: Wednesday, October 22, 2008
Hits: 7840
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.