Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 

Sharjah: New gate opened behind the Armenian Church complex to facilitate entry Friday, October 09, 2009

New school gateԴպրոց մտնելու այլ մուտք

Սիրելի Ծնողներ,

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Համալիրին ետեւը բացուած է դուռ մը, դիւրացնելու համար ձեր եւ աշակերտութեան ժամանումը Ուրբաթ առաւօտները Օհաննէսեան Հայկական Վարժարան:

Թէեւ աշխատանքները լրիւ չեն ամբողջացած եւ նոր դրան մուտքի միջանցքը խորտուբորտ եւ աւազոտ է, ջանք պիտի թափենք, որ շուտով կարելի ըլլայ այդ դժուարութիւնը լուծել:

Աշակերտները անվտանգ դպրոց հասնելու համար հսկողութիւն պիտի կատարուի ետեւի դրան մուտքին եւ միջանցքին մէջ:

Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Հոգաբարձութիւն

Announcement (PDF format, 1 page, Armenian)


Antranig Daghlian: Our unity is a top priority Thursday, October 08, 2009
Antranig DaghlianAntranig Daghlian, a graduate of Yerevan Polytechnic, an architect by profession, has lived in the United Arab Emirates and the Gulf states for more than three decades.

Four years after the publishing of his memoirs, Azad-Hye met Mr. Daghlian and asked him about the past, present and future of the Armenian diaspora in the world generally and in the UAE in particular.

Could you describe the activities of the Armenian Cultural Association of Abu Dhabi and how it was initially formed?

First, let me say that, in general, we have not been a united and stable community in the United Arab Emirates. Most of us come here in pursuit of a job, stay and leave after several years. Read more


Dubai: Armenian monthly gathering (07 October 2009) Tuesday, October 06, 2009
Azad-Hye

Armenian monthly gathering: October 2009

 
DATE: Wednesday, 07 October 2009
 
TIME: 09:00 pm
 
LOCATION: "Seville's Restaurant"
Wafi Mall, Dubai
 
Free parking available 
 
We will have seated and cocktail style tables, to facilitate conversation.
 
Restaurant's tel: 04 3244777 (to ask directions in case you are absolutely new to Dubai)
 
 
Part of Parev Emirates program

Dubai: Round Table Discussion on the Protocols (08 October 2009) Tuesday, October 06, 2009
Participants
HE Vahagn Melikian
 HE Vahagn Melikian, Ambassador of Armenia in UAE
Mr. Shahan Kandaharian 
Mr. Shahan Kandaharian, Chief Editor of Aztag Armenian daily of Lebanon
Mr. Nishan Basmajian 
Mr. Nishan Basmajian, Principal of Ohannesian Armenian School of Sharjah
ILLUSTRATION BY VAHE ASHODIAN
Protesting Armenian President in Paris 

Round Table Discussion

Topics of discussion
 
1) Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations Between Republic of Armenia and Republic of Turkey

2) Protocol on Development of Relations Between the Republic of Armenia and the Republic of Turkey

Signed by Armenia and Turkey on 31 August 2009
Organized by Hay Tad Committee in the UAE
Date and Time: Thursday, 08 October 2009, at 08:00pm
 
Venue: Villa Rotana hotel on Sheikh Zayed Road, Next to Mazaya Center,
Dubai (click on the map).
 


Sharjah: Special programs in the Armenian School Thursday, October 01, 2009

Armenian Virtual CollegeThe Board of Trustees of the Armenian School of Sharjah has decided to introduce a ninth grade in the school and another
class for non-Armenian speaking students.

Particularely for the ninth grade students, a special online program will be introduced in cooperation with the newly launched Armenian Virtual College of AGBU. This will be the first such project on pan-Armenian level.

Read more about the Armenian Virtual College (Azad-Hye interview with Yervant Zorian during his visit to Sharjah last year)

For additional information you can contact Principal Mr. Nishan Basmajian.

Announcement in Armenian:


Kuwait and UAE Armenians: Open letter to President Serzh Sargsyan Thursday, October 01, 2009

On 25 September 2009 a meeting was held in the building of the Armenian Prelacy of Kuwait, with the participation of representatives of all active religious, national, social and sports organizations in the community.   

An Open Letter was issued as a result of this meeting, addressed to the President of Armenia Serzh Sargsyan. The letter was forwarded to Vahagn Melikian, the Ambassador of Armenia in the United Arab Emirates and Kuwait, with the request to deliver it to the Armenian authorities.

Read full report here

Note: A similar letter was issued in Sharjah in the name of the Legislative and Executive Council members in the United Arab Emirates. However, the UAE Armenian representatives did not convene any meeting before issuing their Open Letter. This leads us to assume that the representatives were contacted by telephone (some may argue that there was no need to contact them, as the Open Letter was forwarded from the Kuwait meeting and would have been circulated anyway). Our view is that, in crucial moments like the one we are experiencing now, we should not ignore the democratic practices that give more sense and credibility to our expressions.


Abu Dhabi: Dr. Al-Heidan attend the Armenian Embassy reception (30 September 2009) Thursday, October 01, 2009

Embassy reception

UAE's Foreign Minister's Assistant for Political Affairs, Dr. Tariq Ahmed Al-Heidan, attended on 30 September 2009 in Abu Dhabi the reception held at the Millennium Hotel by Ambassador of Armenia, Vahagn Melikyan, to mark Armenia's 18th Independence Day.

The reception was also attended by other UAE officials and heads of diplomatic missions in the UAE.

Later on, UAE's Minister of Foreign Trade HE Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi visited the venue and expressed her warm wishes to Ambassador Melikyan.


Վերամուտ Շարժայի Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի 2009 - Տնօրէնի խօսք Thursday, October 01, 2009

Nishan BasmajianՏնօրէն Պրն. Նշան Պասմաճեանի խօսքը ի դիմաց Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Տնօրէնութեան, Ուսուցչական Կազմին և Հոգաբարձութեան՝
 
Յարգելի Ծնողներ,

Յանուն Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Հոգաբարձութեան, Տնօրէնութան եւ Ուսուցչական Կազմին  կ՜ողջունեմ ձեզ  2009-2010 դպրոցական տարեշրջանի վերամուտին: Պիտի փորձենք, ձեզի հետ, այս տարեշրջանը մեր աշակերտութեան համար դարձնել հայեցի դաստիարակութեան ջամբումի, կարգապահութեան, հայրենիքի և հայ ազգի սիրոյ, հայերէնը, հայոց պատմութիւնը, հայ երգը, քրիստոնեայ կրօնը հաճոյքո՜վ սորվելու, ազգային ինքնութեան ամրապնդմա՜ն, ինչպէս նաև աշակերտութեան մօտ ընկերասիրութեան գաղափարի զարգացման  շրջան մը: Այս բոլորը իրականացնելու համար կարգապահութիւնը մեծ դեր կը խաղայ: Զայն կիրարկելու համար ծնողք – ուսուցչական կազմ համագործակցութիւնը անհրաժեշտութիւն է, բան մը, որ դուք պիտի չզլանաք՝ ատոր վստահ ենք: Լրիւ խօսքը


Abu Dhabi: An invitation from Linda & Chritch Monday, September 28, 2009

Critch and Linda StephanianBonjour La France Exhibition at ADNEC

I would like to invite you to ‘Bonjour La France’ Exhibition at the Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC)

Hall 1, Booth A17 to view the collection of artworks by me and Chritch (Christine Tchaderjian).

Opening on Wed 30th Sep at 10am
Daily visiting hours 30th Sep – 3rd Oct; 2 -10pm

I will be in attendance at the opening and during the evenings between 5 -10pm.

Please see attached our invitation and kindly forward to your friends who might be interested.

For directions:  http://www.adnec.ae/visitor/travel/car/

Looking forward to seeing you there.

Best regards,

Linda Stephanian
www.lindastephanian.com


Khaleej Times' article on the Armenian Genocide conference in Beirut (3-4 September 2009) Saturday, September 26, 2009

Beirut Conference 2009Armenia: Lest We Forget!

By Anand Sagar

Nothing is more tragic than a lack of ‘historical consciousness’ as the Armenians know only too well and as was highlighted rather convincingly during a recent academic conference in Beirut - the first of its kind in the Middle East.

The main thrust of the conference, organised by the Armenian National Committee of the Middle East (ANCME) in collaboration with Beirut’s Haigazian University, was to ensure that the Armenian Genocide is not dismissed as a ‘forgotten genocide’. And that, because an estimated 1.5 million Armenian citizens of the former Ottoman Empire (presently Turkey) had lost their lives in the ‘Holocaust’ - during and just after the World War I. And because, any tragedy of this nature and on this scale must never be reduced to a mere obscure footnote in history. Read more


Sharjah: Lecture by member of Supreme Council of ARF Dashnaktsutyun, David Lokian Tuesday, September 22, 2009

David LokianCommemoration of the 18th Anniversary of the Independence of Armenia

Will take place on Saturday, 3rd October 2009 at 8:30 p.m., at the Pierre Keusseyan community hall.

Mr. David Lokian, the former Minister of Agriculture of the Republic of Armenia will be the day’s speaker.

All community members are invited to participate.

Snacks will be offered following the event.

We would like to bring to your attention that road works are in progress in Sharjah and therefore you should plan your journey to this event in advance.

Organized by the Council of the Armenian Community in the Northern Emirates

 (original announcement)

More about David Lokian


Sharjah: Beginning of school year 2009-2010 Monday, September 21, 2009

The Board of Trustees of the Armenian one-day Ohannessian School of Sharjah has announced that the first school day will be on Friday 02 October 2009. 

The principal of the school is Mr. Nishan Basmajian.

Every Friday the children of the Armenian Community in Sharjah and neighboring Dubai will attend the school from 10:15 to 13:30.

Once every two weeks, whenever it coincides with the church services in the adjacent Saint Gregory the Illuminator Church, the school children will visit the Church and attend the services.

Registrations will take place on Saturday 26 September and 01 October 2009, 6-8pm, during which books and uniforms will be given as well.

Fees: AED 650 which includes books, one uniform, stationary and breakfast. Minimum age for entry 3 and half years.

Those having more than two children in the school will pay only for the two children.

Announcement (PDF format, 1 page, in Armenian)

Reasoning for changing the weekly school date from Saturday to Friday (PDF format, 4 pages, in Armenian).


Abu Dhabi: Armenian Embassy reception (30 September 2009) Monday, September 21, 2009

Formal reception on the occasion of the 18th anniversary of the independence of Armenia.

Date and Time: 30 September 2009, 19:30 - 21:30 

Venue: "The Millennium" Hotel, Abu Dhabi.

All Armenians are invited to attend the event.

 (Embassy circular in Armenian) 


Church services resume in Sharjah after the summer break Friday, September 11, 2009
Holy Mass to be celebrated 2 times during September:
 
Dates: 11 and 25 September 2009
 
Venue: Armenian Church in Sharjah (see map in the Armenian Community page below).
 
Officiated by: Rev. Aram Deyirmendjian
 
Announcement is already circulated by the Council of the Armenian Community in Northern Emirates
 

Azad-Hye Armenian Poetry Radio Saturday, September 05, 2009

Radio iconSince 2008 we have a steady 24-hours internet music radio, updated periodically with the latest Armenian songs.

Our latest addition is the Armenian Poetry Radio (separate channel), where you will be able to listen to Armenian poetry whenever you wish to do so.

Enjoy our internet radio services (music, poetry, etc.) by clicking the icon. Choose between music or non-musical (poetry) items. Playlists

We ask our audience and all those who have Armenian poetry audio files, to enrich our library and avail these files to the public through the Armenian Poetry Radio.

Please send us your audio files. 


Salsa dance classes for the Armenian Community Friday, September 04, 2009

Serine Gharibian

Serine Gharibian

With the aim of having a dance group for Armenians in the UAE I am pleased to inform you that we are going to start Salsa dance classes in October 2009.

In the future we will try to invite choreographers who will train the local talents in different dances, particularly in modern Armenian style.

Classes will take place once a week in Shangri-La Hotel, Sheikh Zayed Road (Dubai) and participation fee for a session is AED 50 per person (valet parking is provided).

For more information, feedback, exchange of views, moral support and expression for participation please contact Serine Gharibian at 050 3678820 or email.

Regards,
Serine Gharibian

PS. Immediate benefits for the participants:

Learning how to dance salsa (for singles and couples).
Socialize and have fun with fellow Armenians.
Create motivation to do further Armenian activities.
Relax from the pressures of everyday routine. 

Posted in "Armenian Community in the UAE" Facebook group (subscription required)


Azeri community leader in UAE misrepresents facts related to the Armenians Friday, September 04, 2009

In a rather strange interview with Day.AZ Azeri information website, Mr. Samir Iman, the head of the Azerbaijani community in the United Arab Emirates, dedicated more than half of his time to talk about the Armenian community (instead of talking about his own community), providing details about the number of Armenians in the country, where they meet and what they do, where they originally come from and at what level is their knowledge of Arabic language, etc.

Following this introduction Mr. Iman expressed his view that "despite the relatively large number of Armenians, they cannot do anything openly or stage any propaganda ... we can say that the Armenian diaspora in the UAE is dead and is hardly felt here". Full text 

Ազատ-Հայը պատասխանում է ադրբեջանական համայնքի առաջնորդի խեղաթյուրումներին


Armenian monthly gathering: September 2009 Saturday, August 29, 2009
Hive BarWednesday, 02 September 2009 in Hive Bar, Souk Al Bahar, Downtown Burj Dubai, at 09:00 pm 

Tel: 04 425 2296

The bar has a view of the water between The Address (Al Manzil) Hotel and The Dubai Mall. See map below.
 
"For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia" (W. Saroyan) 
 
How to get there: From Sheikh Zayed Road take fom Junction 1 to road to Doha Street (Financial Center Road). Dubai Mall will be on your right side. 

At the far end of Dubai Mall turn right. You will pass The Address (Al Manzil) Hotel. Then you will notice Souk Al Bahar with its traditional Arabic architecture. Hive Bar is located on the third and last floor. See map

Free parking available


Musaffah industrial zone in Abu Dhabi to get 'Art Hub' Friday, August 28, 2009

Linda StephanianBy Matt Kwong

A creative arts centre in the Musaffah industrial zone is expected to ease the capital’s shortage of cheap studio space for emerging artists.

Groundwork has already begun on the 650-square-metre warehouse dubbed the Art Hub, which is due to open next year and is the brainchild of Tini Meyer.

Linda Stephanian, 28, an Armenian-Iranian sculptress and the manager of the Ghaf Art Gallery, has been waiting for something like the Art Hub since her arrival in Abu Dhabi in 2006.

Most of her artist friends, she said, were forced to make room to work in their homes. Ms Stephanian works with air-hardening clay and papier-mâché in her kitchen and says the restricted space limits the scale of her creations.

“My works are mostly small because of the space. If I have bigger space, I’ll go for bigger sculptures.”

Ms Stephanian has looked for space in Musaffah before, but could not find anything smaller than a whole warehouse.

“I couldn’t find a small space, but if [Art Hub] is affordable, I would definitely be looking for a studio there,” she said. “I think it will be really well accepted here since I know maybe eight or 10 artists here who can’t find affordable studio space to rent.”

Photo: Linda Stephanian

Source: "The National", Abu Dhabi, 23 August 2009 (abridged) (Original article)


Armenia and UAE discuss parliamentary relations Friday, August 28, 2009

Ambassador Melikian and Al GhurairSpeaker of the UAE Federal National Council (FNC) Abdul Aziz Abdullah Al Ghurair and the Armenian ambassador to UAE Vahagn Melikian discussed on 25 August 2009 ways for enhancing relations and cooperation between the two countries, especially in the field of parliamentary affairs.

They also reviewed the mechanisms that guarantee the development of relations between UAE and Armenia in the avenues of tourism and investment by tapping the vast resources of both countries in these sectors.

Vahagn Melikyan conveyed Abdul Aziz Al Ghurair an invitation of the Speaker of Armenia’s parliament Hovik Abrahamyan to visit Armenia.

The officials touched upon the formation of parliamentary friendship groups, as well as deepening the bilateral relations. The Armenian diplomat presented Al Ghurair the main directions of foreign and regional policy of Armenia.

Al Ghurair stressed the interest of UAE in the development of multilateral relations with Armenia and the need to take effective steps in this direction. He shed light on the general elections made to the FNC in 2006 and the recent constitutional amendments, which gave the parliament more powers.

Sources: Foreign Ministry of Armenia and Emirates News Agency (25 August 2009)

Vahagn Melikian in Azad-Hye Directory


Added: Thursday, March 25, 2010
Hits: 5072
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.